GEROVITAL COSMETICS SA

Informații generale

CIF 334493
Cod fiscal J23/1369/2005
Stări

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2009

- este menţionată o hotărâre de dizolvare judiciară cf. art.237 din Legea nr. 31/1990

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2008

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2007

- sechestru părţi sociale/acţiuni deţinute de unul sau mai mulţi asoc./acţionari

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Ilfov
Localitate Cernica

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 2,111,127
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 6,055,136
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 700,886
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 2,786,619
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 66,870
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 132,252
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 285,350
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 791,147
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 12,929,387