BKP & FABER SA

Informații generale

CIF 28190053
Cod fiscal J40/3129/2011
Stări

- funcţiune

- este menţionată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea

- mandat cenzori expirat

- sechestru părţi sociale/acţiuni deţinute de unul sau mai mulţi asoc./acţionari

- mandat administratori expirat

- sediu expirat

Județ Bucureşti
Localitate Bucureşti Sectorul 1

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 4,912,331
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 4,735,132
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 920,387
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 879,314
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 20,218
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 31,217
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 151,889
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 280,611
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 11,931,099