TOPLACER SA

Informații generale

CIF 2748602
Cod fiscal J13/1588/1991
Stări

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- faliment

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2009

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2008

- sechestru părţi sociale/acţiuni deţinute de unul sau mai mulţi asoc./acţionari

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Constanţa
Localitate Topraisar

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 1,653,946
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 5,819,286
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 498,580
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 2,633,280
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 51,247
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 331,746
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 85,090
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 444,833
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 11,518,008