COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA

Informații generale

CIF 2135187
Cod fiscal J20/387/1999
Stări

- insolvenţă

- dizolvare

- este menţionată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2006

- este menţionată o opoziţie/sunt menţionate opoziţii

- sechestru bunuri mobile şi/sau imobile cu excepţia părţilor sociale/acţiuni

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Hunedoara
Localitate Petroşani

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 293,328,518
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 1,179,887,412
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 832,511,563
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 1,956,531,067
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 61,927,448
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 228,008,239
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 261,564,033
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 392,708,215
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 5,206,466,495