C&C MH CONFORT SRL

Informații generale

CIF 17044001
Cod fiscal J25/460/2005
Stări

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- insolvenţă

- faliment

- sechestru părţi sociale/acţiuni deţinute de unul sau mai mulţi asoc./acţionari

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Mehedinţi
Localitate Drobeta-Turnu Severin

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 32,799,960
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 13,429,237
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 6,932,733
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 2,302,617
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 72,318
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 21,211
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 2,194,741
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 713,026
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 58,465,843