FLORI ALCOOL PROD SRL

Informații generale

CIF 17010734
Cod fiscal J13/8559/2004
Stări

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- suspendare procedură faliment

- dizolvare judiciară, cf art.237 din Legea nr. 31/1990

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2009

- bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2008

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Constanţa
Localitate Amzacea

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 23,074,868
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 27,850,525
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 2,008
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 2,451
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 204
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 237
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 837
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 1,005
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 50,932,135