SOCIETATEA DE CONSTRUCTII "CCCF" BUCURESTI FILIALA CONSTRUCTII CAI FERATE BUCURESTI SRL

Informații generale

CIF 15162590
Cod fiscal J40/1133/2003
Stări

- societatea mamă sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- faliment

- lichidare

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Bucureşti
Localitate Bucureşti Sectorul 1

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 3,426,770
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 3,668,526
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 3,686,697
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 2,769,072
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 262,271
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 191,906
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 1,202,952
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 933,040
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 16,141,234