SCM RECYCLING SA

Informații generale

CIF 15111295
Cod fiscal J13/2802/2002
Stări

- este sub incidenţa Legii nr. 85/2006

- faliment

- este menţionat un recurs/sunt menţionate recursuri

- certificat de înmatriculare preschimbat

Județ Constanţa
Localitate Constanţa

Datorii

Denumire Valoare
Obligatii principale la bugetul de stat RON 27,817,832
Obligații accesorii la bugetul de stat RON 31,453,680
Obligații contestate la bugetul de stat RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor sociale RON 64,027
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor sociale RON 878
Obligații contesate la bugetul asigurărilor sociale RON 0
Obligații principale la bugetul asigurărilor de șomaj RON 1,030
Obligații accesorii la bugetul asigurărilor de șomaj RON 33
Obligații contestate la bugetul asigurărilor de șomaj RON 0
Obligații principale la bugetul de sănătate RON 9,815
Obligații accesorii la bugetul de sănătate RON 297
Obligații contestate la bugetul de sănătate RON 0
Total (exclude contestații) RON 59,347,592