Datoriile către bugetul de stat

144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016, înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligațiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la inițierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte:

Denumirile contribuabililor sunt preluate direct din evidentele Oficiului Național al Registrului Comertului sau din documentele oficiale de înființare ale acestora, așa cum au fost declarate de debitori).

Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

De asemenea, sunt exceptați de la publicare contribuabilii ale căror obligații fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit.

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari și mijlocii aflaţi în insolvenţă au fost reîncadrați în categoria micilor contribuabili.